Associció de veïns de Vallparadís

MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA


PRESIDENT:

Josep Pou Esquius

Tel. 637528514

joseppou@vallparadis.catSECRETARI:

Valentí Pou Esquius

Tel. 661121703

valentipou@vallparadis.catTRESORER:

Jordi Salvador Lera

Tel. 601074288

js.lera@orangemail.esVOCAL DE JUVENTUT:

Albert Sese Farrús

Tel. 620533198

albertsefar@hotmail.comVOCAL D'ACTIVITATS:

Xavier Martínez Bermudes

Tel. 608256557

jamaber@hotmail.es
VOCAL DE BENESTAR ANIMAL:

Jaume Oriola

Tel. 610165338
VOCAL D'ESPORTS:

Ruben Doménec Marin

Tel. 656366703