Associació de Veïns de Vallparadis


SITUACIÓ DELS NOSTRES LOCALS
LOCAL SOCIAL (Sala de juntes i oficina)

CASAL DE VALLPARADIS (Sala d'activitats i festes)