Associació de Veïns de Vallparadis

VOLS SER SOCI D'AQUESTA ENTITAT?
Per fer-se soci de l'Associació de Veïns de Vallparadís cal omplir el següent formulari i pagar la quantitat de 20 euros anuals.


Ser soci d'aquesta entitat et dona dret a:


a) Tenir dret de veu i vot a l'Assemblea General.

b) Poder participar plenament en totes les comissions i projectes del nostre barri.

c) Poder participar i gaudir de totes les activitats realitzades per la nostra entitat.

d) Gaudir de campanyes i descomptes en les següents empreses:


CLINICA DENTAL LES ESCOLES

ASSEGURANCES ATLANTIS

ALARMES PROSEGUR

BANC DE SABADELL

Nom i Cognoms:Adreça:Poblacio:Codi Postal:Provincia:Teléfon:Correu Electrónic:Entitat Bancària:Número de Compte: (ESxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx)

Als efectes previstos en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, se li informa que les dades personals proporcionades s'incorporaran o actualitzaran als fitxers de l'Associació de Veïns de Vallparadís.

La finalitat del tractament de dades serà la de gestionar les dades dels clients/usuaris que accedeixin al formulari de contacte de la pàgina web de l'entitat.

Les dades personals sol·licitades en aquest document són de caràcter obligatori, per la qual cosa el seu no emplenament suposa la impossibilitat de la seva inclusió en els fitxers abans descrits i de complir amb la finalitat definida en el paràgraf anterior. Vostè té el dret a l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos en la Llei, que podrà sol·licitar mitjançant un escrit dirigit al responsable dels mateixos en la següent adreça electrònica: vallparadis@vallparadis.cat

INICI